To najbardziej widowiskowa technika multimedialna wykorzystywana w trakcie Festiwalu. Umożliwia prezentację pokazu animacji wykorzystującej elementy konstrukcyjne wybranego budynku. Dzięki mappingowi osiągamy multimedialne show, w czasie którego widzowie mogą obserwować ruch budynku spowodowany dostosowaną do bryły prezentacją. Tematykę animacji pozostawiamy naszym artystom, którzy dostosowują jej treść do bryły wybranego budynku, dopasowując animacje i muzykę do swojej prezentacji.

.

 .

Rok 2016

 

Miejsce: Teatr Dramatycznym im. A.Węgierki

Autorzy: Sebastian Łukaszuk (mapping), Szymon EsDwa Kubas (muzyka)

Zdjęcia: packshotstudio.com.pl & Anette Photography

 

Rok 2015

 

S.O.W.A.

Autorzy: Sebastian Łukaszuk (mapping), Szymon EsDwa Kubas (muzyka)
Miejsce: Teatr Dramatycznym im. A.Węgierki