027

Wizualne formy sztuki ulicy są obecnie integralnym elementem przestrzeni miejskiej. Stanowią zaangażowany społecznie środek wyrazu artystycznego, przez co stały się jednym z najmodniejszych kierunków w sztuce współczesnej. Wśród różnorodnych form możemy wyróżnić graffiti, murale, szablony czy obrazy 3D. Pozwalają one na tworzenie kompozycji wpisujących się w charakter miejsca, w którym zostały wykonane, uzupełniając je
o nadany przez artystę kontekst. Jest to forma sztuki, która może stanowić nośnik różnorodnych idei. Staramy się tworzyć innowacyjne dzieła, takie jak
murale luminescencyjne, graffiti 3d, green­graffiti czy innowacyjny Mural Kolażowy.

Wszystkie dotychczas wykonane murale znajdują się  na poniższej mapie:

 

Rok 2017

Zrealizowaliśmy projekty dwóch murali:

Przenikanie – przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie,
Matka Natura – przy ul. M. Konopnickiej 12c,

Rok 2016

Powstały trzy murale:
BALANS – przy ulicy 1000-lecia Państwa Polskiego 14,
Motyle i Ptaki – przy ulicy Pogodnej 29,
– #2 Tribute to Tesla 
– mural kolażowy przy ulicy Towarowej.

 

 

 

Rok 2015

Zostały zrealizowane dwa murale oraz trzy street-artowe instalacje:
– #1 Pamięć – pierwszy na świecie mural kolażowy znajdujący się na hali gimnastycznej Politechniki Białostockiej,
– PAW – mural przy ulicy Armii Krajowej 29,
– Caligraffiti – instalacja Mateusza Bajko,
MCHURAL – instalacja wykorzystująca żywy mech Katarzyny Hajduczeni,
– Lumicznicy – instalacja Adriana Dymitriuka.

 

 

Rok 2014

 

Przy ulicy Spółdzielczej powstał pierwszy w Białymstoku mural luminescencyjny przedstawiający Ludwika Zamenhofa – twórcę języka Esperanto.