เกี่ยวกับเรา

ZHXTOYS เป็นธุรกิจครอบครัวที่มีประวัติยาวนานกว่า…

ทีมงานด้านการผลิต การออกแบบ และการผลิตที่ทุ่มเทของเราช่วยให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมและกระบวนการผลิตและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพนั้นสอดคล้องกับการทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ระดับโลก…

ความปลอดภัยเป็นรากฐานของการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ ZHXTOYS…

งานของเรา

งานฮ่องกง 2008

งานฮ่องกงปี 2020

2018 เซี่ยงไฮ้แฟร์

2019 เซี่ยงไฮ้แฟร์