Czwarta edycja festiwalu odbyła się w dniach 6 – 7 października 2017 r.

Plakat festiwalowy:

Plakat IV edycji Lumo Bjalistoko, 6-7.10.2017

Organizator festiwalu: Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura Interwencje 2017. Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Miasta Białystok.

 

.