To najbardziej widowiskowa technika multimedialna wykorzystywana w trakcie Festiwalu. Umożliwia prezentację pokazu animacji wykorzystującej elementy konstrukcyjne wybranego budynku. Dzięki mappingowi osiągamy multimedialne show, w czasie którego widzowie mogą obserwować ruch budynku spowodowany dostosowaną do bryły prezentacją. Tematykę animacji pozostawiamy naszym artystom, którzy dostosowują jej treść do bryły wybranego budynku, dopasowując animacje i muzykę do swojej prezentacji.

.

 .

Rok 2018

 

Miejsce:

Podczas edycji w 2018 roku animacje były wyświetlane na trzech zabytkowych budynkach w centrum miasta:

  • Bramie Pałacu Branickich
  • kamienicy przy ul. Kilińskiego 16 (dawna siedziba Książnicy Podlaskiej)
  • Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki

Każda z projekcji była oparta o różne założenia, zaczynając od tematów związanych z lokalnym wzornictwem, przez realizację ingerującą w zastaną przestrzeń środkami plastycznymi czerpiącymi z glitch-art’u, a kończąc na połączeniu obrazów generowanych komputerowo z przetworzonym materiałem video.

Projekcje multimedialne przygotował Paweł Dudko (adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej).

 

Rok 2017

 

 

Miejsce:

Mapping I – Teatr Dramatyczny im. A.Węgierki

Autor: Marek Straszak

Mapping II – Budynek Rektoratu Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14

Autorzy:  Sebastian Łukaszuk (mapping), Wiktor Kuć (muzyka)

 .

Rok 2016

 

Miejsce: Teatr Dramatycznym im. A.Węgierki

Autorzy: Sebastian Łukaszuk (mapping), Szymon EsDwa Kubas (muzyka)

Zdjęcia: packshotstudio.com.pl & Anette Photography

 

Rok 2015

 

S.O.W.A.

Autorzy: Sebastian Łukaszuk (mapping), Szymon EsDwa Kubas (muzyka)
Miejsce: Teatr Dramatycznym im. A.Węgierki